Uprava in nadzorni svet

 

Predsednik uprave:

g. Lorenzo Tacchino

 

Član uprave:

g. Matija BOLKA

 

Predsednik nadzornega sveta:

g. Henri MOREL

 

Člani, predstavniki lastnikov:

g. Nicolas LOYAU

g. Yves BABEL

 

Člani, predstavniki zaposlenih:

ga. Mimi GOLBA

g. Jože KLUN