Medsebojno povezano zaklepanje

DOM-TITAN v sodelovanju s francoskim podjetjem DOM-RONIS predstavlja skupino izdelkov, s pomočjo katerih se na mehanski način zagotavlja varovanje okolja, v katerem se izvajajo dela. Preprečili bodo marsikatero poškodbo pri delu z elektromehanskimi napravami, posegih v elektro omaricah, instalacijah, idr., tako na ljudeh, kakor na opremi. Z upoštevanjem vseh varnostnih vidikov in pravil varovanja se izdelajo mehanska varovala (ključavnice), katera so povezana v hierarhično strukturo operacij in preprečujejo kakršnokoli prekoračitev pravil. Sistem sloni na temelju „ujetega“ in „svobodnega“ ključa.

Sistem Medsebojnega povezanega zaklepanja (Interlocking) predstavlja eno najbolj varnih rešitev z uporabo vzdržljivih mehanskih sistemov, kjer z načelom blokiranih ključev kontroliramo postopke in s tem preprečujemo procesne ali človeške napake.

Sistem zagotavlja:

  • Popolno varovanje okolja, v katerem se izvajajo dela na nevarnih strojnih procesih, visoko in srednje napetostnih instalacijah, preventivnih pregledih in vzdrževanih procesih.
  • Kontrolo nevarnosti med operacijami – načelo sistema je, da upoštevamo vse vidike in pravila varovanja.

Vsaka operacija v sistemu za preprečevanje nevarnosti  je vključena v postopek tako, da ustvarimo hierarhijo operacij z vnaprej določenim zaporedjem in namenom preprečiti kakršnokoli prekoračitev pravil.

Vsak element tveganja je predmet zaklepanja in vsaka ključavnica je predmet upravljanja s svojim ključem.

Ključavnice in njihovo odpiranje oz. zaklepanje so med seboj soodvisni. Vsak ključ postane svoboden in s tem uporaben na naslednji ključavnici šele potem, ko je bil prejšnji ključ aktiviran.

 

več

 Seznam referenc

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA, Rueil Malmaison, Francija
  • RITTAL GmbH & Co. KG, Herborn, Nemčija
  • ALSTOM GROUP, Levallois-Perret Cedex, Francija